ที่ตั้งโกดัง :   4/2 ซอยบุบผาบุรี ถ.นนทรี
(Address)    เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 โทร :  098-278-4882 
(Tel)
แฟกซ์ :   02-930-0080 ต่อ 4717
(Fax)
อีเมล :  info@fess.co.th
(E-mail)
เว็บไซต์  :    www.fess.co.th
(Website)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ