หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent lamp)

Master TL5 ECO 

Master TL5 ECO

TL-5

TL-5

TL-D

TL-D (Standard, Super 80)

 

TL-E (Standard, Super 80)