PL-C compact fluorescent lamp

หลอดประหยัดไฟ พีแอลซี PL-C

                 

PL-C (2)        PL-C (4)

คุณสมบัติ

  • หลอด PL-C เป็นแท่งแก้ว 4 แท่ง เชื่อมติดกันด้วยเทคโนโลยีโคลสปอตซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของฟิลิปส์ซึ่งจะทำให้แสงคงที่เมื่ออุณหภูมิในโคมไฟเพิ่มขึ้น
  • สามารถเพิ่มค่า Lumen maintenance หรือการคงค่าความสว่างได้ดีขึ้น 12% ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบหลอดแบบพิเศษ
  • คุ้มค่าทุกการใช้งาน ด้วยการประหยัดไฟถึง 80% เมื่อเทียบกับหลอดไส้
  • ให้ค่าความถูกต้องของสี (Ra) มากกว่า 80
  • สถานที่ใช้งาน เช่น โรงแรม โรงหนัง ทางเดิน ไฟฉุกเฉิน
  • ขั้วเสียบ 2 ขาใช้ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็ก BPL, BTA
  • ขั้วเสียบ 4 ขาใช้ร่วมกับบัลลาสต์แกนเหล็ก EB-S, EB-P
  • ขั้วเสียบ 4 ขาใช้ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ HF-R (ปรับหรี่แสงได้)
  • ข้อควรระวัง ขั้วเสียบ 2 ขาไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์หรี่ไฟได้